Niedziela, 16 grudzień 2018 Speedtest lokalny   |   Speedtest   |   Zaloguj się
pomockontakt
Centrum pomocy
Router WiFi w domu
Konfiguracja routera TP-Link TL-WR340G
Router TP-Link TL-WR340G pełni funkcję węzła komunikacyjnego, który łączy jedną sieć komputerową z inną, np. zewnętrzną z dostępem do Internetu z lokalną, tworząc pomost dla przesyłanych informacji. Bez poprawnej konfiguracji tego urządzenia nie jest możliwe uzyskanie dostępu z jednej sieci do drugiej. Poniżej postaramy się wyjaśnić jak poprawnie skonfigurować router.
Pierwszy najważniejszy krok to poprawne podłączenie kabli. Należy zwrócić uwagę, aby kabel internetowy, który do tej pory był podłączony do Twojej karty sieciowej, wpiąć do portu WAN (kolor niebieski). Drugi przewód, który został dostarczony w zestawie z routerem (około 0,5 m.) podłączyć z dowolnym portem LAN (oznaczone kolorem żółtym numerami 1,2,3,4) spinamy z kartą sieciową komputera. Jeśli podłączyłeś wszystkie przewody, włącz zasilanie i uruchom komputer.
Po ponownym uruchomieniu komputera, korzystając z przeglądarki internetowej, wpisując adres IP routera można się z nim połączyć. Po zalogowaniu (hasła są w instrukcji urządzenia) można rozpocząć konfigurację ustawień routera.

okienko logowania się do urządzenia
Najprościej jest wybrać kreator konfiguracji, który pokieruje nas krok po kroku po najważniejszych parametrach. W tym celu wybieramy zakładkę "Quick Setup".
menu powitalne kreatora konfiguracji.
Po zapoznaniu się z przywitaniem, wybieramy Next, w celu rozpoczęcia konfiguracji.
Pierwszym ważnym krokiem jest wybór rodzaju połączenia na porcie WAN.
Mamy możliwość wyboru trzech:
 • PPPoE - kiedy należymy do sieci, w której jest wdrożona usługa PPPoE, wybieramy tą opcję. Jest ona raczej rzadko stosowana,
 • Dynamic IP - w tym przypadku router będzie automatycznie pobierał adresację. Jest to najczęściej stosowana opcja,
 • Static IP - kiedy mamy stałe adresy IP, wybieramy tą opcję.
tutaj wybieramy sposób podłączenia portu WAN.
Wybieramy opcję Dynamic IP i naciskamy klawisz Next. Po skonfigurowaniu parametrów na porcie WAN, następnym krokiem jest ustawienie Access Pointa.
Gdy w naszej instalacji planujemy używać Access Pointa należy pamiętać, aby:
 • wybrać odpowiedni kanał pracy,
 • ustawić identyfikator SSID,
 • wybrać odpowiedni rejon pracy urządzenia,
 • ustawić szyfrowanie transmisji i przydzielić klucze szyfrujące (wykonujemy to już po zakończeniu kreatora w zakładce Wireless >> Wireless Settings).
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • Wireless Radio - Interfejs Bezprzewodowy
  • Enable - Włączony
  • Disable - Wyłączony
 • SSID - Identyfikator Sieci. Maksymalna ilość znaków to 32
 • Region - Tutaj należy wybrać odpowiedni region pracy, czyli POLAND
 • Channel - Kanał. Mamy do wyboru 13 kanałów
 • Mode - Tryb
  • 11Mbps (802.11b)
  • 54Mbps (802.11g)
konfiguracja podstawowych parametrów Access Pointa.
Należy zawsze pamiętać o ustawieniu odpowiedniego rejonu pracy urządzenia.
wybór rejonu pracy urządzenia.
Gratulacje, właśnie została skończona podstawowa konfiguracja routera. W celu akceptacji wpisanych ustawień wybieramy Finish. Teraz możemy przejść do innych ustawień urządzenia.
informacja o zakończeniu konfiguracji routera.
Należy pamiętać, że adresacja sieci wewnętrznej LAN nie może być taka sama jak na porcie WAN. Objawem takiej konfiguracji może być cykliczne, ponowne uruchamianie się urządzenia, bądź automatyczne zresetowanie do ustawień fabrycznych. Tak więc jeżeli na zewnętrznym porcie mamy adresację IP 192.168.1.1, to w naszej sieci powinniśmy ustawić 192.168.(inny niż 1).1 lub zupełnie inny standard sieci np. 10.80.0.1
Aby tego dokonać wchodzimy w zakładkę Network >> LAN.
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • IP Adress - Adres IP
 • Subnet Mask - Maska Podsieci
ustawienie lokalnej adresacji naszej sieci.
Jeśli planujesz korzystanie z internetu w sytuacji awaryjnej (zepsuty router) będziemy musieli dokonać podmiany adresu MAC. Dzieje się tak, ponieważ adres IP jaki otrzymujemy jest kojarzony z fizycznym adresem karty MAC. Dlatego aby otrzymać nasz adres IP musimy podmienić domyślny adres MAC portu WAN na taki, jaki mieliśmy na naszej karcie LAN bądź innym urządzeniu sieciowym z którego korzystałeś w sieci Compower.
Możemy to zrobić w zakładce Network >> MAC Clone.
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • WAN MAC Address - aktualny MAC Adres na porcie WAN. Możemy skorzystać z automatycznego skopiowana adresu bądź wpisać adres ręcznie.
  • Restore Factory MAC - przywraca domyślny adres MAC na porcie WAN dla tego urządzenia
 • Your PC`s MAC Address - Adres MAC karty, przy pomocy której jesteśmy podłączeni do routera
  • Clone MAC address - po wybraniu tej funkcji automatycznie zostanie przekopiowany adres MAC wyświetlający się w ciemnym polu, czyli naszej karty LAN
zastępowanie oryginalnego adresu MAC na porcie WAN przy użyciu funkcji Clone MAC.
W zakładce DHCP >> DHCP Settings ustawiamy parametry serwera DHCP. W przypadku takiej konfiguracji serwera DHCP, lokalne komputery ustawiamy na automatycznie otrzymywanie adresacji. Jest to wygodne i szybkie rozwiązanie.
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • DHCP Server:
  • Enable - Włączony
  • Disable - Wyłączony
 • Start IP Address - Początek adresacji IP
 • End IP Address - Koniec adresacji IP
 • Address Lease Time - Czas dzierżawienia adresu IP
 • Default Gateway - Brama Domyślna
 • Default Domain - Domyślna Domena
 • Primary DNS - Preferowany serwer DNS
 • Secondary DNS - Alternatywny serwer DNS
przykład skonfigurowanego serwera DHCP.
Aby zabezpieczyć naszą sieć WiFi należy ustawić szyfrowanie transmisji i przydzielić klucze szyfrujące. Taką opcję znajdziemy w zakładce Wireless >> Wireless Settings
Obecnie najlepszym sposobem zabezpieczenia dla domowych sieci WLAN jest szyfrowanie WPA2-PSK. Poniższy zrzut ekranu przedstawia właśnie taką konfigurację. 
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • Wireless Radio - Interfejs Bezprzewodowy
 • SSID - Identyfikator Sieci. Maksymalna ilość znaków to 32
 • Region - Tutaj należy wybrać odpowiedni region pracy, czyli POLAND
 • Channel - Kanał. Mamy do wyboru 13 kanałów
 • Mode - Tryb
  • 11Mbps (802.11b)
  • 54Mbps (802.11g)
 • Enable Wireless Router Radio - włączony Interfejs Radiowy
 • Enable SSID Broadcast - włączony Identyfikator Sieci
 • Enable Bridges - włączony tryb Bridge (połączenie bezpośrednie)
 • Enable Wireless Security - włączony tryb zabezpieczenia sieci WiFi
 • Security Type - Rodzaj zabezpieczenia
 • Security Option - Opcja zabezpieczenia
 • Encryption - Kodowanie
 • PSK Passphrase - Hasło PSK. Minimalna ilość znaków to 8, natomiast maksymalna to 63.
 • Group Key Update Period - Okres odświeżania grupy klucza
widok zakładki zaawansowanych ustawień Access Pointa.
Należy koniecznie zmienić domyślne hasła routera w zakładce System Tools >> Password. W Internecie działają programy, które automatycznie, przy użyciu haseł domyślnych, starają się zalogować do tego typu urządzeń.
Tłumaczenie okien do wypełnienia:
 • Old User Name - Stara nazwa użytkownika
 • Old Password - Stara hasło
 • New User Name - Nowa nazwa użytkownika
 • New Password - Nowe hasło
 • Confirm New Password - Potwierdzenie nowego hasła
tutaj dokonujemy zmiany domyślnych haseł dostępowych do urządzenia.
W zakładce Status mamy podgląd na ustawienia wszystkich skonfigurowanych interfejsów.
podgląd w status urządzenia.
W zakładce System Tools - Time Settings ustawiamy strefę czasową (GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Bern, Brussels
NTP Server:1 można dodać adres IP naszego serwera 194.146.252.26 będzie synchronizował z nim datę i czas
Po zakończonym procesie konfiguracji wszystkich ustawień urządzenia warto zrobić zrzut ustawień, w celu odtworzenia ich w przypadku przypadkowego zresetowania urządzenia itp.
Dokonujemy tego w zakładce System Tools >> Backup &Restore.
tutaj zrobimy zrzut aktualnych ustawień routera, bądź wgramy wcześniej zrobiony plik z naszymi ustawieniami.
 Powrót na górę strony
Copyright © 2000-2018 COMPOWER
czas generowania strony: 0.0001 sek